Lumina Spark kleuren persoonlijkheidsprofiel

Talent Scan

Voor meer nuance en verdieping
Voor meer inzicht en groei

Meer dan een persoonlijkheidsprofielschets

Sterke inzichten en handvaten

De Talent Scan is niet zomaar een profielschets of een kleurenprofiel. Een profielschets biedt diepte en nuance, en daarmee meer inzichten en concrete handvaten voor persoonlijke groei en meer effectieve samenwerking dan andere profielen. Niet alleen voor individuele groei, ook voor teamontwikkeling.

Meer herkenning door

De weergave van alle kleuren

Het nuanceren van de vier kleuren door ook 8 aspecten en 24 eigenschappen weer te geven

Het bevragen op 144 concete gedragsvoorkeuren, dat de herkenning met de uitslag bevordert

Het meten van beide zijden van de medaille waardoor paradoxen/ tegenstellingen zichtbaar worden

Het laten zien van voorkeuren op drie niveau’s: instinctief, dagelijks en overbelast (onafhankelijk van elkaar gemeten)

Weergave van alle kleuren

Vaak wordt bij andere kleurenprofielen je voornaamste score/ kleur gehighlight. Dit maakt dat we in typologieën praten en hokjesdenken bevorderen. We vragen aan elkaar: “welke kleur ben jij?”. Afhankelijk van het antwoord draaien de radartjes met invullingen en aannames die horen bij de diverse kleur. We sluiten daarmee onze ogen voor het totale potentieel, van onszelf en elkaar.

Scoor je 72% op groen en 34% op rood. Dan “heb” je voor 34% ook rode energie. Je bent dus geen kleur, maar je “hebt” een kleur. De rapportage toont jouw percentage van de mate van voorkeur voor íedere kleur.

De ene kleurvolgorde is niet beter dan de andere. Elke combinatie biedt juist unieke eigenschappen en kwaliteiten. Zien we verschillen als tegengesteld of als aanvullend? Door verschillen te waarderen, erkennen we elkaars uniekheid. Een mooie uitgangspositie om met en van elkaar te leren.

Beide kanten van de as

We meten beide kanten van de as. Je bent niet het één of het ander, bijvoorbeeld introvert óf extravert. We meten beide gedragsuitingen van 0-100%; je kunt zowel 100% op introversie scoren als 100% op extraversie. Zo wordt de innerlijke diversiteit in zijn volle omvang zichtbaar, en wordt een mogelijke gedragsparadox blootgelegd.

“Ik vind het heerlijk om voor groepen te praten, maar heb soms ook de behoefte om mezelf terug trekken en in gedachten verzonken zijn. Ben ik wel zo extravert als dat ik vaak terugkrijg?”.

Het geeft rust als je ziet dat beide kanten in jou er inderdaad zijn. Door de gelaagdheid wordt het jou duidelijk in welke eigenschap bijvoorbeeld jouw introverte en extraverte voorkeur tot uitdrukking komt.

Dit kan voelen als een schijnbare tegenstelling/ paradox, maar kan zeker naast elkaar bestaan. Het voordeel is dat je beide eigenschappen meer waardeert en bewust kunt inzetten voor effectief gedrag.
Ben jij je niet bewust en gebruik je de eigenschappen onbewust? Dan loop je het risico dat je omgeving je niet kan volgen en/of dat je de eigenschap op een verkeerd moment, en daarmee niet-effectief, inzet.

“Best of both worlds”

Metingen gebaseerd op de ‘Big Five’ in combinatie met de theorie van Jung

Gevalideerd en betrouwbaar instrument

Concreet en nuancerend

Lumina meet 24 eigenschappen (en dus geen kleur an sich); met 6 vragen per eigenschap. In totaal krijg je 144 stellingen voorgelegd jij jouw voorkeur op gedragsniveau kunt aangeven, dat de herkenbaarheid met de uitkomsten bevordert. Er is geen goed of fout; alle antwoorden zijn oké.

Drie eigenschappen vormen één aspect. Er zijn -gebaseerd op de Big Five- acht aspecten:

 • Introvert en Extravert
 • Mensgericht en Resultaatgericht
 • Inspiratiegedreven en Disciplinegedreven
 • Associatieve focus en Nuchtere focus

Jouw score op deze acht aspecten geven kleur (meer kleurnuance) aan jouw “splash”; de visuele totaalweergave van “jouw kleuren”. In feite worden jouw vier kleuren bottum up gemeten; vanaf gedragsniveau per eigenschap doorvertaald naar 8 aspecten en vier kleuren.

Verdiepend op 3 niveau’s

We hebben drie gezichten: instinctief, dagelijks en overbelast. In de rapportage worden dit persona’s genoemd. Je instinctieve en dagelijkse persona’s zorgen voor effectief gedrag. Je overbelaste persona voor niet-effectief gedrag, dat helaas niet het gewenste effect heeft.

 • Instinctief: jij van nature, je natuurlijke kracht
 • Dagelijks: de eigenschappen die je bewust gebruikt en inzet
 • Overbelast: jouw gedrag als je onder druk staat

Door deze drie gezichten word jij je bewust van je kwaliteiten, maar ook van je zwakke plekken, blinde vlekken en verborgen schatten.

“Ik dacht dat ik voornamelijk rood zou scoren. Door Lumina besef ik me nu dat ik eigenlijk alleen rood gedrag vertoon als ik onder druk sta. Van nature ben ik niet zo competitief of doelbewust. Vanuit stress en tekortkoming ga ik juist drammen, streng optreden en gefixeerd aan mijn doel vasthouden. Dit kost me veel energie. En voor anderen ben ik dan geen leuke samenwerkingspartner; er lijken in het proces alleen maar verliezers te zijn. Terwijl ik van nature een sterke voorkeur heb voor samenwerken (de eigenschappen coöperatief en bemiddelend binnen het mensgerichte aspect). Ik heb handvatten gekregen om mijn natuurlijke kracht hierin te ontwikkelen en dit groene gedrag meer effectief in te zetten”. 

Voorbeelden

Meer over Lumina Spark

Vier kleuren

Hier zie je niet alleen de vier kleuren maar ook de kleurnuances door de onderliggende 8 aspecten >>

Acht aspecten

We meten twee kanten van de as. Je kunt op beide aspecten van 0-100% scoren; dus zowel op introverte energie als op extraverte energie. Zo ook op mens- en resultaatgericht, inspiratie- en disciplinegedreven, en associatieve en nuchtere focus. Met aansluitend de verdieping naar de 24 eigenschappen >>

Volledige spectrum

Hier zie je het volledige spectrum dat terugkomt in jouw rapportage, qua kleur, aspecten en eigenschappen.
De diepte wordt vervolgens weergegeven door de drie niveaus >>

24 eigenschappen per niveau

We meten op 3 niveau’s:

 • instinctief (jij van nature)
 • dagelijks (jij effectieve zelf)
 • overbelast (jij onder druk; niet-effectief gedrag)

Op ieder niveau toont de rapportage jou de mogelijke gedragsparadoxen >>

Verdieping per eigenschap

De rapportage laat je per eigenschap de drie niveau’s zien. Waardevolle informatie om samen te bespreken op kwaliteiten, onbenut potentieel, valkuilen en overstretching. Het verschil tussen effectief gedrag en niet-effectief gedrag wordt meer zichtbaar. De inzichten versterken jouw zelfontwikkeling >>

Meer informatie en tips

In de rapportage lees je verder o.a. suggesties en tips om:

 • jouw voorkeur voor een kleur te versterken of te verminderen
 • je communicatie te verbeteren
 • hoe je het beste met je spiegelbeeld en je  tegenpool kunt werken
 • hoe jij je waarde voor je team kun versterken

Ook voor teamontwikkeling

Lumina Spark is bij uitstek een tool voor teamontwikkeling:

 • Inzicht in jouw kwaliteiten en valkuilen
 • Inzicht in en begrip voor de kracht en aandachtspunten van collega’s
 • Concrete handvatten om communicatie en samenwerking te verbeteren
 • Om met plezier en meer effectiviteit te werken aan de doelstellingen van het team

Workshop I Teamontwikkeling I Effectief samenwerken

Interesse of een vraag?

Neem contact me op, zodat we samen jouw vraag of behoefte kunnen bespreken.

Bewustzijn = meer toepassing voor ontwikkeling

Voor individu én team

De rapportage biedt je veel informatie over wie je bent, waar je kracht ligt, waar je effectief bent en waar je energie verliest. Een heldere (en mogelijk ook verrassende) spiegel die jou helpt om nieuwe inzichten te vergaren, mogelijkheden en opties te verkennen voor meer groei, een betere communicatie en effectievere samenwerking.

Vergroot je zelfbewustzijn

Krijg meer zicht op je kwaliteiten, valkuilen, zwakke plekken en onbenut potentieel

Begrijp waar energieverlies zit als je onder druk staat en leer beter omgaan met stress

Word je bewust van én vergroot je potentieel

Communiceer meer adequaat

Ook leer je dat iedereen anders, en daarmee ook uniek en waardevol, is. Zelfs als jullie tegenpolen zijn. Met meer waardering voor elkaars sterkte (iedereen is waardevol) kun je bewust inzetten op elkaars kwaliteiten en voorkeuren: in taken, overleggen en samenwerking. Ook biedt de rapportage je handvatten om de onderlinge communicatie te verbeteren en jouw waarde voor het team te versterken.

Teamontwikkeling: krijg zicht op elkaars sterke punten en persoonlijke uitdagingen

Teamontwikkeling: leer waar en hoe je elkaar kunt versterken en ieders potentieel beter kunt aanspreken

Teamontwikkeling: start laagdrempelig het goede gesprek om elkaar te overbruggen en borduur daarop voort

Teamontwikkeling: verbeter de samenwerking, relatie met collega’s en productiviteit

Lumina Spark is een verhelderend instrument om de diversiteit binnen een team, en unieke waarde van ieder teamlid, in kaart te brengen en te omarmen. Om het potentieel beter aan te spreken, samen met plezier en meer effectiviteit te co-creëren. Samen kom je verder.

Neem contact op

12 + 9 =